دسته: غیر طبیعی

تصادف، از مهم ترین حوادث غیر طبیعی

تصادف رانندگی یا حادثه ترافیکی به اتفاقی اطلاق می شود که در آن دست کم یک وسیله نقلیه خیابانی با وسیله دیگری یا یک کاربر (استفاده کننده) برخورد داشته باشد و منجر به خسارت های مالی یا جانی شود.تصادف از حوادث غیر طبیعی می باشد و یکی از مهم ترین علل مرگ در کشور های جهان است. در بیش تر موارد عامل انسانی به عنوان دلیل تصادف ها گزارش شده است.

تازه ها

پربازدیدها