دسته: کودکان سرپرست خانوار

دستان کوچک، روزی رسان خانواده

در شهر من کودکانی زندگی می کنند که از دنیای زیبای کودکی دور افتاده و با دستان کوچک و ضعیف خود باری سنگین بر دوش می کشند تا شاید روزی رسان اهل خانه باشند. چند روز پیش بود که یک استوری از یکی از همکاران در فضای مجازی دیدم، تصویری از یک پسر نوجوان که […]

تازه ها

پربازدیدها